• I. Introducere

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. este importator autorizat al VOLVO CARS CORPORATION, având calitatea de operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentul 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un proces important pentru desfășurarea activității, precum și pentru posibilitatea furnizării de produse și servicii de calitate către dumneavoastră.

Prezenta Politică de Confidențialitate detaliază modul în care societatea noastră, Euro Inter Trade Corporation S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează, prelucrează, utilizează și gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a înțelege scopurile pentru care sunt colectate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră.

Prima vizită pe site-urile noastre (www.volvocars.com/ro; www.my.volvocars.ro) implică acceptul oferit cu privire la utilizarea cookie-urilor, care ne permite nouă, Euro Inter Trade Corporation S.R.L., să utilizăm aceste fișiere la fiecare accesare, personalizând experiența dumneavoastră în funcție de preferințele anterioare, secțiunile accesate și modelele vizualizate. Politica de cookie poate fi accesată la https://www.volvocars.com/ro/footer/cookies

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, utilizând următoarele date de contact:

Denumirea Societății: Euro Inter Trade Corporation S.R.L.,

Adresă: Sos Bucuresti Ploiesti 165-169 sector 1 Bucuresti

E-mail: dpo@eit.ro

De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.


 • II. Definiții utile

În cadrul prezentei politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

Autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

Date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Plaformă online(website) – pagina de internet dezvoltată în cadrul numelui de domeniu deținut de către Euro Inter Trade Corporation S.R.L. – www.my.volvocars.ro/

Prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator” – Euro Inter Trade Corporation S.R.L., entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;.

 

 • III. Colectarea datelor cu caracter personal

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. prelucrează date cu caracter personal numai dacă acestea sunt necesare în legătură cu scopul pentru care au fost colectate. Pentru noi este esențial să protejăm datele cu caracter personal și ne angajăm să adoptăm și să implementăm toate măsurile necesare pentru păstrarea confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

  • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor VOLVO
 • prevederilor contractuale, inclusiv în cazul activităților de service, întreținere și alte activități exercitate de către Euro Inter Trade Corporation S.R.L
 • prevederilor legale privind administrarea garanțiilor Euro Inter Trade Corporation S.R.L
 • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc);
 • dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat;
 • interesului legitim aparținând Euro Inter Trade Corporation S.R.L., care derivă din natura obiectului de activitate.

IV. Tipuri de date cu caracter personal

În funcție de modul în care interacționați cu noi, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal

 • Date cu caracter personal pentru contact: nume, prenume,  adresă, numere de telefon, adresă de e-mail;
 • Date cu caracter personal necesare pentru desfășurarea activităților specifice (comercializare, pre-comandă, comandă, furnizare, prestare servicii post-vânzare, servicii de tip service, acțiuni Drive Test):  data nașterii, date personale (Carte de identitate, Permis de conducere), profesie, funcție, date demografice;
Informații privind interesele și preferințele: navigare platformă online (www.volvocars.com/ro; www.my.volvocars.ro) prin utilizarea de cookie-uri. Pentru mai multe informații privind utilizarea website-ului și colectarea de informații, vă rugăm să parcurgeți Politica de Cookie, care poate fi accesată la adresa https://www.volvocars.com/ro/footer/cookies
 • Informații contractuale: produsele achiziționate, identificarea contract, istoric tranzacții, istoric operațiuni post – vânzare și/sau service, opțiuni de finanțare, informații privind garanția, informații tehnice vehicul deținut (an achiziție, kilometraj, servicii post-vânzare, informații privind garanția, număr de înmatriculare)
 • Date cu caracter personal pentru care a fost obținut consimțământul expres pentru acțiuni de marketing și publicitare (transmitere/comunicare de oferte generale, oferte personalizate, promoții, evenimente, lansări, invitații drive teste, efectuare studii și analize de piață, chestionare, analize satisfacție client): nume, prenume,  adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, funcție, informații demografice, informații tehnice autovehicul deținut (număr de înmatriculare, an achiziție, kilometraj, servicii post-vânzare, informații privind garanția)
 • Date cu caracter personal pentru care a fost obținut consimțământul expres pentru acțiuni de profilare: nume, prenume, telefon, email, data nașterii/vârstă, localitate/județ, funcție, istoric achiziții/istoric servicii post-vânzare/service, preferințe autovehicul, date autovehicul deținut (număr de înmatriculare an achiziție, kilometraj, servicii post-vânzare, informații privind garanția)
 • Date cu caracter personal privind localizarea în cazul utilizării sistemelor de navigație, interogații de căutare, partajare locație. Autovehiculul dumneavoastră va colecta automat date referitoare la autovehicul și împrejurimile sale, în principal de natură tehnică și care nu au legătură directă cu persoana dumneavoastră. Aceste date („date înregistrate de autovehicul”) sunt de obicei legate de numărul de identificare a autovehiculului (VIN) și, prin urmare, pot conduce la identificarea persoanei dumneavoastră.
Datele înregistrate de autovehicul pot include: informații privind siguranța (dacă au fost declanșate airbag-urile sau dispozitivele de tensi+nare a centurilor, dacă portierele și geamurile sunt blocate sau deschise, etc.); starea de funcționare a sistemelor, date privind modalitatea de condus, date de localizare, date referitoare la împrejurimi  (temperatura în exteriorul autovehiculului, imagini, etc.).

Pentru mai multe informații referitoare la datele înregistrate de autovehicul vă rugăm să parcurgeți Manualele de utilizare.

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. se angajează ca toate informațiile privind datele dumneavoastră personale să fie tratate în mod confidențial și protejate corespunzător. Datele personale sunt păstrate în medii sigure, protejate de accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată. De asemenea, declarația de consimțământ acordată Euro Inter Trade Corporation S.R.L. pentru colectarea și prelucrarea datelor cu carcater personal pe bază de consimțământ poate fi oricând revocată, cu efect pentru viitor.

Depunem eforturile necesare pentru a vă anonimiza datele cu caracter personal atunci cănd o funcție sau un serviciu se poate obține cu ajutorul datelor anonimizate.

 

V. Retenția datelor

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. respectă prevederile legale cu privire la retenția și ștergerea datelor cu caracter personal și ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

Societatea noastră păstrează datele dumneavoastră pe durata relației existente ( cumpărător - vânzător) și unde este cazul până la expirarea perioadei de garanție sau până la retragerea consimțământului dacă nu există alt temei legal pentru prelucrare.

Dacă nu dispunem de consimțământul dumneavoastră, Euro Inter Trade Corporation S.R.L. va păstra datele cu caracter personal numai în măsura permisă de lege.

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. declară că perioada generală de retenție este de 2 ani, excepție făcând situațiile următoare:

 • Dacă prevederile legale o impun;
 • Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;
 • Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

Cu ajutorul micro-targeting-ului (targeting și retargeting), reclamele personalizate pot apărea în timpul navigării pe diferite pagini web, ca sugestii de redirectionare către pagini deja vizitate de pe site-ul nostru.

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în scopul declarat mai sus, respectiv pentru adaptarea reclamelor, ofertelor și serviciilor la interesele dumneavoastră. Datele cu caracter personal utilizate pentru micro-targeting sunt următoarele:adresă de e-mail, date despre dispozitivul utilizat, date despre obiceiurile de navigare.


VI. Transmiterea datelor cu caracter personal

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679.

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari din țări din afara Spațiului Economic European, care pot avea legi diferite privind protecția datelor. Printre acestea se află țările pe care Comisia Europeană nu le consideră ca având un nivel adecvat de protecție pentru datele cu caracter personal. Dacă este necesar acest transfer, Euro Inter Trade Corporation S.R.L. va garanta faptul că există un temei legal pentru transfer în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. De asemenea, veți fi informat cu privire la temeiul legal, măsurile de protecție implementate și de unde puteți obține o copie a informațiilor privind aceste măsuri de protecție.

Întrucât Euro Inter Trade Corporation S.R.L. este importator autorizat al VOLVO CARS CORPORATION, menționăm că este posibilă distribuirea datelor dumneavoastră cu caracter personal către

 • Volvo Cars Corporation, entitatea Volvo la nivel global ce se ocupă cu dezvoltarea și producția modelelor de mașini;
 • Partenerii noștri de încredere în scopuri de marketing, finanțare, publicitate, servicii diverse
 • Partenerii noștru în scopuri de cercetare și dezvoltare
 • Alți parteneri sau alte părți terțe de la care ați ales să primiți un serviciu și pe care îi autorizați să solicite date din partea Euro Inter Trade Corporation S.R.L.,
 • Furnizorii noștri de produse și servicii care lucrează în numele nostru în legătură cu utilizările menționate mai sus, procesatorii de carduri de credit sau furnizorii de sisteme necesare pentru prelucrarea, stocarea sau gestionarea informațiilor financiare și privind cardurile de credit;
 • Autorități și entități publice competente, atunci când există o obligație legală în acest sens.

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. face toate demersurile pentru a se asigura că entitățile către care s-ar putea face acest transfer îndeplinesc criteriile de conformitate cu Regulamentul 2016/679.


VII. Securitatea prelucrărilor datelor

Euro Inter Trade Corporation S.R.L. se angajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În acest sens, Euro Inter Trade Corporation S.R.L. implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

Totodată, Euro Inter Trade Corporation S.R.L. desfăsoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.


VIII. Drepturile persoanelor vizate

Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Euro Inter Trade Corporation S.R.L. și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate Euro Inter Trade Corporation S.R.L. are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Euro Inter Trade Corporation S.R.L. are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solciitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrarii, în cazul în care:
  • consideri că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită societății Euro Inter Trade Corporation S.R.L. să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
  • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
  • în cazul în care Euro Inter Trade Corporation S.R.L. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;
  • Drept de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
  • vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația  particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și  dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar  într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemmând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat societății Euro Inter Trade Corporation S.R.L. într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum  și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace  automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon +40.318.059.211.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, utilizând următoarele date de contact:

Denumirea Societății: Euro Inter Trade Corporation S.R.L.,

Adresă: Sos Bucuresti Ploiesti 165-169 sector 1 Bucuresti

E-mail: dpo@eit.ro

De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Această politică poate fi actualizată periodic de către Euro Inter Trade Corporation S.R.L.,. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.